HistorieDet har gått flere hundre år siden den første saga ble anlagt ved utløpet av Torgunrudelva i Feiring. Bygdesaga var da en av flere sager i distriktet, og leverte materialer til Feiring og bygdene rundt.

I 1904 ble det også anlagt mølle i tillegg til saga, noe som også har gitt eiendommen navnet "Mølla" i bygda. Mølla var i drift fram til 1969.

Mølla og Feiring Sag har vært i Skaansar-familiens eie siden 1927, og i 1980 moderniserte Lars Skaansar saga med elektrisitet, nybygg og nytt utstyr.

Selv med moderne utstyr, ønsker Lars å drive saga på samme måte som den gamle bygdesaga. Her blir hver tømmerstokk vurdert individuelt, noe som gir en mye høyere utnyttelsesgrad enn dagens automatiserte industri-sager.

Feiring Sag leverer materialer etter behov, og leverer materialer i dimensjoner som ikke lenger er dagligdags. Dette er til glede for mange som ønsker å restaurere gamle bygninger og som trenger f.eks. 5" eller 7" panel.

Feiring Sag utfører leieskjæring, slik som bygdesager alltid har gjort. Skogeiere kommer med tømmer og henter tilbake ferdig skåret materiale. Trenger du råd eller hjelp, ta kontakt!
Bildet fra tømmerskogen i Feiring er fra 1939. Mannen på tømmerlasset er Tore Flesvik.